Φραγκίσκος Παρασύρης: νομοθετείται η ρύθμιση που δίνει ανάσα σε χιλιάδες συνταξιούχους

Φραγκίσκος Παρασύρης

Φραγκίσκος Παρασύρης

Από τον Απρίλιο είχε αποσπάσει τη δέσμευση από το Βήμα της Βουλής ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για την εξεύρεση λύσης προς ανακούφιση των χιλιάδων συνταξιούχων, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται και βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς το δημόσιο απαιτεί να επιστρέψουν, αναδρομικά χιλιάδες ευρώ από τις απολαβές τους, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είχε τονίσει πως απαιτείται ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που τυχόν θα προβεί το Υπουργείο, στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της αδικίας για τους απασχολούμενους συνταξιούχους στους φορείς του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης. Και βεβαίως για το αν προτίθεται να αναλάβει συγκεκριμένη πρωτοβουλία,  προκειμένου  οι μέχρι τώρα θεωρούμενες ως αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές να μην αναζητηθούν και ούτε να καταλογισθούν, με τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4354/2015. Τόνισε, παράλληλα, ότι «σε απόγνωση έχουν περιέλθει, αφού έχουν αποδυθεί σ’ έναν κοστοβόρο και ψυχοφθόρο δικαστικό αγώνα,  χιλιάδες συνταξιούχοι εργαζόμενοι καθώς το δημόσιο απαιτεί να επιστρέψουν αναδρομικά δεκάδες χιλιάδες ευρώ λόγω της εκ των υστέρων αλλαγής του μισθολογικού κλιμακίου τους. Συγκεκριμένα, το Γενικό λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με εγκύκλιο του Ελεγκτικού συνεδρίου της 09-06-2023  που παραπέμπει στην παρ.4 του άρθρου 11 του ν.4357/15 ισχυρίζεται ότι εάν έχει απονεμηθεί κύρια σύνταξη – βάσει του συνολικού χρόνου ασφάλισης – σε εργαζόμενο του δημόσιου τομέα που επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται μετά τη συνταξιοδότησή του, αυτός θα πρέπει να τοποθετηθεί στο μισθολογικό κλιμάκιο νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους εργαζομένους αυτής της κατηγορία και στη ΔΕΥΑΗ.

Στην απάντησή του ο κ. Πετραλιάς ανακοίνωσε «ότι  συμφωνεί με το πλαίσιο της παρέμβασης του κ. Παρασύρη, επισημαίνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα αναζητηθεί μια δίκαιη λύση για τους εργαζόμενους».

Όπως επισημαίνει ο Φραγκίσκος Παρασύρης με σημερινή ανακοίνωσή του «μια σοβαρή εκκρεμότητα της πολιτείας για χιλιάδες εργαζομένους-συνταξιούχους διευθετείται, καθώς σε σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει κατατεθεί, ρυθμίζεται το ζήτημα της μισθολογικής εξέλιξης υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνο μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης».

Συγκεκριμένα στο υπό συζήτηση Άρθρο 64 προβλέπονται τα εξής: «Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11 ν. 4354/2015 1. Στο άρθρο 11 του ν. 4354/2015 (A΄ 176), περί χρόνου και τρόπου μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, προστίθεται παρ. 5, ως εξής: «5. Ειδικά οι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 54 υπάγονται στον παρόντα και συνεχίζουν να απασχολούνται μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησής τους, διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν έως την υποβολή της αίτησης και δεν εξελίσσονται μισθολογικά σε ανώτερο κλιμάκιο έως τη λύση της εργασιακής τους σχέσης.». 2. Ποσά διαφορών μισθολογικών απολαβών που έχουν καταβληθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στο άρθρο 7 του ν. 4354/2015, εξαιτίας της μη κατάταξής τους στο εισαγωγικό κλιμάκιο μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους, δεν καταλογίζονται και, αν έχουν ήδη καταλογισθεί, δεν αναζητούνται».  

On Key

Related Posts

Φραγκίσκος Παρασύρης: «νομοθετούν για τον τουρισμό και αγνοούν τους χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο»

Ένα νομοσχέδιο που ακολουθεί την πεπατημένη χαρακτήρισε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «καθώς χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, διατάξεις διάσπαρτες,

Ας το κάνουν τώρα. Να εντάξουν το Φράγμα του Ληθαίου του Δ. Γόρτυνας στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ

Αρχές Απριλίου σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε «τα αρδευτικά έργα στην