Να προχωρήσουν οι προσλήψεις για τους επιτυχόντες στη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ, ζητά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Φραγκίσκος Παρασύρης

Φραγκίσκος Παρασύρης

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με το μέλλον των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2022.

Όπως τονίζεται προς την Υπουργό κ. Κεραμέως, «περισσότεροι από 14.000 επιτυχόντες παραμένουν στα αζήτητη της Πολιτείας, τη στιγμή που κρίσιμες υπηρεσίες του δημοσίου ταλανίζονται από ακραία υποστελέχωση».

Παρουσιάζοντας την τεκμηριωμένη κριτική, την οποία είχε ασκήσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, αναφορικά με τον εμφανέστατα προεκλογικό χαρακτήρα που -εξαιτίας των κυβερνητικών χειρισμών- είχε λάβει η διεξαγωγή του διαγωνισμού λίγο πριν τις κάλπες, οι Βουλευτές αναδεικνύουν το γεγονός πως «σχεδόν δεκαπέντε μήνες μετά τον προεκλογικό διαγωνισμό, οι χιλιάδες επιτυχόντες παραμένουν “στον αέρα”, χωρίς θέση διορισμού. Ειδικότερα, μετά τη διεξαγωγή του, ακολούθησε η έκδοση τριών Προκηρύξεων: η 1ΓΒ/2023 για 141 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η 2ΓΒ/2023 για 1.843 θέσεις σε διαφόρους φορείς του Δημοσίου, η 3ΓΒ/2023 για 4.276 θέσεις σε διαφόρους φορείς του Δημοσίου. Οριστικά αποτελέσματα εκδόθηκαν μόνο για μία από τις τρεις, την 1ΓΒ/2023, χωρίς ούτε καν να καλυφθούν οι περισσότερες από τις 141 θέσεις που προκηρύχθηκαν. Το οξύμωρο μάλιστα είναι ότι, ενώ 14.837 επιτυχόντες περιμένουν από το Μάρτιο του 2023 εγκλωβισμένοι σε μια ιδιότυπη ομηρία, παράλληλα εκδόθηκαν άλλες Προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις εκτός των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού, οι λεγόμενες Προκηρύξεις “τύπου Κ”, επί παραδείγματι η 1Κ/2024 για 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία. Η δυσμενής κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες επιτυχόντες της 2Γ/2022, επιδεινώνεται όσο ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη διεξαγωγή του επόμενου γραπτού διαγωνισμού. Ως γνωστόν, βάσει διάταξης της Κυβέρνησης της Ν.Δ. (παράγραφος 2 άρθρου 8 ν. 4765/2021) «ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται από το ΑΣΕΠ μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη». Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, «Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων δημοσιεύονται στο Τεύχος Τρίτο (Γ`) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Τόσο αυτοί όσο και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων του επόμενου διαγωνισμού για τους ίδιους κλάδους και ειδικότητες και, σε κάθε περίπτωση, όχι για διάστημα πέραν των τριών (3) ετών.»

Αφού πρώτα υπενθυμίσουν στην κ. Κεραμέως πως ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη πριν τις εθνικές εκλογές, συγκεκριμένα την 21η Μαρτίου 2023, είχε υποσχεθεί στον Ελληνικό Λαό χιλιάδες προσλήψεις από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού, πως η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προβάλλει, ομοίως σαν «μεταρρύθμιση», τον πολυετή και ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τη στιγμή που εγκριθείσες προσλήψεις ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και το γεγονός ότι η υποστελέχωση αποτελεί μείζον πρόβλημα για αναρίθμητες Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπως σειρά Δήμων που πασχίζουν να ασκήσουν καθοριστικές αρμοδιότητες για τις τοπικές κοινωνίες, με ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό. Και βεβαίως αφού τονίσουν πως οι επιτυχόντες στη 2Γ/2022 επένδυσαν κόπο, χρόνο και χρήματα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην Πολιτεία, παραμένοντας στην αναμονή μιας απελπιστικά βραδείας διαδικασίας, βλέποντας άλλους να τους «προσπερνούν» με Προκηρύξεις «τύπου Κ» και κινδυνεύοντας τελικά, εάν δεν τροποποιηθεί ο ν. 4765/2021, «να πεταχτούν εκτός δεξαμενής», για να εγκλωβιστούν αντί αυτών κάποιες άλλες χιλιάδες επιτυχόντων, καταθέτουν στην κ. Κεραμέως τα παρακάτω ερωτήματα (παρατίθενται αναλυτικά).

 

 1. Επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει υπηρεσία ούτε ένας από τους 14.837 επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, που διεξήχθη το Μάρτιο 2023;
 2. Σκοπεύει ο Πρωθυπουργός να τηρήσει τη δέσμευσή του για «000 προσλήψεις» από τη “δεξαμενή” του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του Μαρτίου 2023;
 3. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για το διορισμό των 14.837 επιτυχόντων της 2Γ/2022 (ή τουλάχιστον για την υλοποίηση της δέσμευσης του κ. Μητσοτάκη για διορισμό 12.000 από αυτούς);
 4. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα περιλαμβάνει το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα για το διορισμό των 14.837 επιτυχόντων; 
  Πόσες Προκηρύξεις θα εκδοθούν, πότε ακριβώς και τι θα αφορά κάθε μία;
 5. Υπήρξαν, όπως καταγγέλλεται, τεχνικές δυσλειτουργίες κατά τις διαδικασίες της 3ΓΒ/2023; Εάν ναι, ποιες ήταν αυτές και ποιες προληπτικές ενέργειες έχουν υλοποιηθεί για να μην επαναληφθούν σε επόμενες Προκηρύξεις προσλήψεων από τη 2Γ/2022;
 6. Για ποιους λόγους, ενώ υπάρχουν οι επιτυχόντες της 2Γ/2022, εκδόθηκαν Προκηρύξεις «τύπου Κ» για προσλήψεις εκτός της «δεξαμενής» των επιτυχόντων;
 7. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τις σχετικές διατάξεις του ν. 4765/2021, ώστε νομικά να αποκλεισθεί η αδικαιολόγητη έκδοση Προκηρύξεων «τύπου Κ» για θέσεις που δύνανται να καλυφθούν από ήδη επιτυχόντες γραπτού διαγωνισμού; Εάν ναι, πότε θα καταθέσετε στο Κοινοβούλιο τη σχετική νομοθετική παρέμβαση και ποιο ακριβώς θα είναι το περιεχόμενό της;
 8. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τον ν. 4765/2021, ώστε να αποφευχθεί η τραγελαφική και επιζήμια εξέλιξη, το 2025 για να αντικατασταθεί από μια άλλη «δεξαμενή» σε αντίστοιχη ομηρία; Εάν ναι, πότε θα καταθέσετε στο Κοινοβούλιο τη σχετική νομοθετική παρέμβαση και ποιο ακριβώς θα είναι το περιεχόμενό της;
 9. Ανά Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας, σε πόσες από τις θέσεις που εντάχθηκαν στους εγκεκριμένους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων των τελευταίων ετών, οι νεοπροσληφθέντες ανέλαβαν ήδη υπηρεσία και πόσες παραμένουν ακόμα κενές;
 10. Ποιος είναι ο απολογισμός σας, αναφορικά με την επιτυχία των κυβερνητικών πεπραγμένων, όταν στα μέσα του 2024, ενώ υπάρχουν από το 2023 χιλιάδες επιτυχόντες, θέσεις από τους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων παραμένουν κενές και κρίσιμες Υπηρεσίες ανά την επικράτεια πασχίζουν υποστελεχωμένες;

 

On Key

Related Posts

Σε πρώτο πλάνο τα ενεργειακά του Δήμου Ηρακλείου, στη συνάντηση Φραγκίσκου Παρασύρη και Νίκου Γιαλιτάκη

Με κυρίαρχη ατζέντα τα θέματα της ενεργειακής δημοκρατίας, της πράσινης μετάβασης, του ενεργειακού κόστους των δήμων και των μεγάλων δυνατοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, στην πράσινη

Φραγκίσκος Παρασύρης: άγνωστο το καθεστώς για τους ετεροεπαγγελματίες (αγρότες ειδικού καθεστώτος) από το 2025 και έπειτα.

Την άμεση ολοκλήρωση των πληρωμών των ενισχύσεων, των παραγωγών της χώρας και ακριβή χρονοδιαγράμματα για αυτές, είχε ζητήσει από το Μάρτιο ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής